Vartojimo kreditas yra skirtas asmens vartojimo poreikiams patenkinti, neįkeičiant bankui nekilnojamojo turto. Vartojimo kredito paskirtis gali būti įvairi – atostogoms, kelionėms, buitinės technikos pirkimui, sumokėti už mokslą, padengti gydymo išlaidas, sumokėti pradinę būsto kredito įmoką. Kredito laikotarpis gali būti iki penkerių metų.

Atvirkštinis atpirkimo sandoris (RE-REPO)

Sudarius atvirkštinį atpirkimo sandorį galima pasiskolinti pinigų įkeičiant vertybinius popierius. Vertybinius popierius klientas parduoda bankui, o vėliau juos atperka. Palūkanos įskaičiuojamos į atpirkimo kainą ir sumokamos atpirkimo dieną.
Atvirkštinis atpirkimo sandoris – tai susitarimas, kuriuo klientas įsipareigoja pardavimo dieną perduoti bankui vertybinius popierius, o bankas įsipareigoja į kliento sąskaitą pervesti pardavimo kainą atitinkančią pinigų sumą. Atpirkimo dieną klientas be atskiro pranešimo įsipareigoja sumokėti bankui atpirkimo kainą, o bankas įsipareigoja perduoti vertybinius popierius kliento nuosavybėn.

Kredito (paskolos) limitas

Kredito (paskolos) limitas – tai leistinas neigiamas banko sąskaitos likutis. Paprastai kredito limitas yra suteikiamas kredito kortelės sąskaitai. Tai paprastas būdas pasiskolinti pinigų, kai jų reikia nedelsiant, nieko neįkeičiant bankui.