Terminai ir sąlygos

www.paskolos365.com interneto svetainė

 • Prieš naudojantis interneto svetaine www.paskolos365.com, prašome atidžiai perskaityti žemiau pateiktus terminus bei sąlygas. Prisijungdami prie www.paskolos365.com interneto svetainės, Jūs sutinkate laikytis šių terminų, sąlygų ir išlygų.
 • Visi www.paskolos365.com svetainėje esantys produktai ir paslaugos atitinka jų naudojimą reglamentuojančio susitarimo terminus, sąlygas ir išlygas.

Jokių pasiūlymų

 • Svetainėje www.paskolos365.com pateikiama informacija ar nuomonė nėra raginimas pirkti ar naudotis tam tikromis finansinėmis priemonėmis ar paslaugomis.

Vartotojai

 • Jūs esate visiškai atsakingas už naudojimąsi www.paskolos365.com interneto svetaine, nepriklausomai nuo asmens, kuris naudojasi Jūsų kompiuteriu. Privalote užtikrinti, kad betkuris asmuo naudodamasis jūsų kompiuteriu atitktu visus terminus ir sąlygas.
 • www.paskolos365.com interneto svetainė skirta naudotis Lietuvos Respublikos piliečiams arba turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriems yra 18 metų ir daugiau. Mes negalime garantuoti, kad www.paskolos365.com svetainė ar joje esanti informacija yra tinkama ir gali būti naudojama kitose šalyse.
 • Norėdamas pasinaudoti www.paskolos365.com svetainėje esančia informacija privalte būti nejaunesni kaip 18 metų amžiaus. Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų pateikiama informacija yra visada teisinga. Apie bet kokius Jūsų pateiktos informacijos pasikeitimus privalote nedelsdami mus informuoti.
 • Negalite sąmoningai užkrėsti www.paskolos365.com interneto svetainės jokiais virusais ar kitais būdais jai kenkti. Taip pat negalite naudoti prietaisų, programinės įrangos ar paprogramės, siekdami sutrukdyti tinkamam www.paskolos365.com interneto svetainės darbui. Jūs taip pat negalite bandyti iššifruoti, dekompiliuoti, išardyti ar perkonstruoti jokios svetainės programinės įrangos ir kitaip keisti www.paskolos365.com interneto svetainę ar bet kurią jos dalį.

Atsakomybės apribojimas

 • Nepaisant to, kad turime užtikrinti www.paskolos365.com svetainės informacijos tikslumą, paleidimą į apyvartą, prieinamumą ir išsamumą, svetainėje informacija pateikiama „kaip yra“, „kaip rasta“ principu, todėl neprivalome garantuoti ar pateikti garantiją suteikiančius dokumentus. Taigi Jūs kaip svetainės vartotojas naudodamasis svetaine www.paskolos365.com ir joje esančią medžiagą prisiimate visą atsakomybę. Mes nesame atsakingi už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, žalą, atsiradusią naudojantis www.paskolos365.com svetaine įskaitant, bet neapsiribojant, kompiuterio aptarnavimu ar sistemos gedimu, prieigos atidėjimu ar nutraukimu, duomenų nepateikimu ar jų teisingumu, kompiuterio virusais ar kitais kenksmingais komponentais, saugumu ar neleistinu prisijungimu prie sistemos, atsiradusiu dėl įsilaužimo ar kito kenksmingo poveikio informacinei sistemai.
 • Mes negarantuojame, kad svetainė www.paskolos365.com bus visada prieinama ir patenkins Jūsų poreikius, kad prieiga bus nenutrūkstanti, nebus trukdžių, gedimų, pateikiamos informacijos klaidų, spragų, virusų ir kitų, nuostolius Jūsų turtui, kompiuterio sistemai nešančių komponentų. Jūs prisiimate visą atsakomybę už atitinkamų duomenų ir jų kopijų saugumą ir privalote imtis visų atsargumo priemonių, siekiant apsaugoti savo kompiuterį nuo virusų ir kitų nuostolius keliančių komponentų.
 • Mes nesuteikiame garantijos dėl trečiųjų šalių programinės įrangos, kuri gali būti naudojama prisijungiant prie www.paskolos365.com, tikslumo, funkcionalumo ir veikimo.
 • Niekas šiose sąlygose ar svetainėje esančioje informacijoje, neturėtų apriboti mūsų atsakomybės dėl mirties ar asmens kūno sužalojimo, atsiradusio dėl mūsų aplaidumo ar sukčiavimo bei kitos atsakomybės, kurios negali būti pašalinamos ar apribojamos pagal taikomus įstatymus.
 • Informacija, medžiaga ir kitas svetainėje www.paskolos365.com esantis turinys gali būti pakeistas be išankstinio perspėjimo. Terminų ir sąlygų pakeitimai gali būti atliekami bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, atnaujinant informaciją svetainėje. Kiekvienas pakeitimas įsigalioja tada, kai atnaujinta informacija pateikiama www.paskolos365.com svetainėje. Jūs įsipareigojate reguliariai peržiūrėti terminus ir sąlygas arba Jūsų prisijungimas prie www.paskolos365.com reiškia, kad sutinkate su visais svetainėje atliekamais pakeitimais.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

 • Svetainėje www.paskolos365.com esančios nuorodos gali atverti kitą interneto svetainę, ko mes negalime kontroliuoti, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už kitos svetainės, kurios mes nevaldome, turinį, prieinamumą ar kitas nuorodas. Svetainėje nuorodos pateikiamos Jūsų patogumui, tačiau tai nereiškia, kad jos yra patikimos, todėl mes nepatvirtiname, kad visos svetainėje esančios nuorodos yra saugios. Šiuo atveju, prieš naršant atsivėrusias svetaines, turėtumėte perskaityti jų terminus ir sąlygas. Iškilusius klausimus, komentarus dėl svetainės turinio rašykite tos svetainės tiekėjui.
 • Jūs neturite teisės nei pats, nei kitų padėdami susieti savo interneto svetainės su www.paskolos365.com (nei hiperteksto sąsaja, nei giliu susiejimu, įrėminimu, perjungimu ar kitaip) be mūsų išankstinio raštiško sutikimo, kurį galime suteikti ar sustabdyti savo nuožiūra. Jūs taip pat neturite teisės talpinti nuorodų (žinomų kaip „Tiesioginės nuorodos“) su paveikslėliais ar informacija be išankstinio raštiško mūsų sutikimo.

Elektroninis paštas

 • Internetu siunčiamų žinučių saugumas negali būti visiškai užtikrinamas, nes žinutės gali būti slaptai perskaitomos, pakeičiamos ar netgi galite jas prarasti. Todėl mes nesame atsakingi už žinučių praradimą, slaptą skaitymą ar pakeitimą dėl trečiųjų šalių įsiterpimo. Mes taip pat nesame atsakingi nei Jums, nei kam kitam dėl nuostolių, patirtų Jums siunčiant ar mums Jums siunčiant žinutę internetu.
 • www.paskolos365.com interneto svetainė naudoja „slapukus“. Slapukai yra failai, atpažįstantys Jūsų kompiuterį mūsų serveryje. Slapukai neidentifikuoja paties vartotojo, jie atpažįsta tik naudojamą kompiuterį. Daugelis svetainių naudoja slapukus, siekdamos kontroliuoti duomenų perdavimo srautus. Slapukai tiesiog įsimena svetainės laukelius, kuriuose lankėsi vartotojas ir užfiksuoja lankymosi trukmę. Jūs galite pašalinti, užblokuoti slapukus, sukonfiguruodamas savo naršyklę, tačiau turėkite omenyje, kad tai gali paveikti www.paskolos365.com svetainės funkcionalumą.

Prekių ženklai ir autorių teisės

 • Prekių ženklus galite kopijuoti, parsisiųsti ir laikinai laikyti ištraukas iš www.paskolos365.com savo asmeniniam naudojimui. Tačiau neturite teisės jų publikuoti, persiųsti, perskirstyti ar kitaip naudoti informaciją ar svetainės puslapius tretiesiems asmenims kitose svetainėse, tiesioginiuose savo ar kitų asmenų skelbimų tinklalapiuose, taip pat spausdintose žiniasklaidos priemonėse be mūsų aiškaus išankstinio raštiško sutikimo.

Duomenų apsauga

 • Mes turime teisę kaupti visą Jūsų pateikiama asmeninę informaciją reikalinga priimant sprendimus dėl paskolos ar kitų paslaugų suteikimo, vengiant sukčiavimo ir skolos išieškojimo tikslais, perprantant Jūsų finansinę padėti, vykdant savo pareigas ir įsipareigojimus bei siekiant suteikti kuo geresnes aptarnavimo paslaugas. Mes taip pat turime teisę šią informaciją perduoti, kiek tai leidžia įstatymai, kitoms agentūroms, taip pat galinčioms suteikti mums informacijos apie Jus. Mes nenaudosime informacijos už kompanijos ribų, išskyrus sukčiavimo prevencijos tikslais ir/ar įpareigoti įstatymų, Vyriausybės ar teisminės valdžios institucijų, agentūrų, atitinkamų institucijų įgaliotų asmenų, ar pagal griežtą subrangovų slaptumo kodeksą, asmenų, veikiančių kaip mūsų agentūros bei gavę Jūsų sutikimą ar iš anksto apie tai Jus informavę.
 • Kredito suteikimo sąlyga – kredito informacijos agentūroje esantys failai gali būti tikrinami nuo Jūsų prašymo pateikimo.
 • Pateikdamas prašymo formą mūsų svetainėje Jūs sutinkate, kad mes su Jumis susisiektumėme paštu, faksu, telefonu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis norėdami pateikti informaciją apie kitus mūsų ar atsakingai atrinktų kompanijų siūlomus produktus ir paslaugas, kurios Jums gali būti aktualios. Mes taip pat galime perduoti Jūsų informaciją trečiosioms šalims, galinčioms pasiūlyti Jus dominančias paslaugas ar produktus.
 • Visa Jūsų pateikiama informacija yra saugiai laikoma ir atitinka visus duomenų apsaugos reikalavimus. Mes reikalaujame visų šalių, kurioms perduodame Jūsų informaciją, laikyti duomenis taip pat saugiai, išlaikant konfidencialumą ir privatumą, kurio laikomės ir mes.
 • Jei mes perduodame informaciją kitoje šalyje esantiems paslaugų tiekėjams, įsitikiname, kad paslaugų tiekėjai ar agentūra taikys tokio pat lygio duomenų apsaugą, kokios mes reikalaujame ir naudos Jūsų duomenis tik paslaugų teikimo tikslais.

Taikoma teisė

 • Terminus reglamentuoja ir aiškina Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos teismai turi išimtinę teisę vykdyti teisingumą iškilus bet kokiam ginčui.